Zaujímavosti
ČO JE NOVÉ V NAŠOM SVETE ?

Od 1. januára 2017 nadobúda účinnosť nová úprava reštrukturalizačných konaní. Po novom budú musieť byť nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii uspokojení v minimálnom rozsahu 50% pohľadávky. V praxi to bude znamenať, že ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň 50% ich pohľadávok, pôjde do konkurzu.