Zaujímavosti

ČO JE NOVÉ V NAŠOM SVETE ?

Poznáte to, pred pár rokmi ste mali skvelý nápad a nepriestrelný podnikateľský plán. Vaše prvé kroky viedli k založeniu obchodnej spoločnosti, najčastejšie k spoločnosti s ručením obmedzeným, kvôli zníženiu rizika, že sa Vaše podnikanie dotkne Vášho osobného majetku. V tom lepšom prípade Váš biznis dodnes prekvitá a snáď ho nepribrzdila ani súčasná...

Dovoľte nám osloviť Vás s ponukou služby zastupovanie veriteľa. Zaiste ste v poslednom čase z medií , či iných zdrojov prijali informácie o rastúcom počte osobných bankrotov alebo o "krachu" poisťovne Rapid life a.s.. Možno ste sa už stretli so situáciou, kedy ste dostali oznámenie o tom, že Váš dlžník bol oddlžený a vy si môžete prihlásiť svoje...

od 1. mája 2017 pre Vás spúštame unikátnu službu Monitoring dlžníkov. Vo vašej podnikateľskej praxi ste sa už zaiste stretli s prípadmi, kedy bol na Vášho dlžníka vyhlásený konkurz a vy ste sa to dozvedeli príliš neskoro a ostali ste ukratení na svojich právach v konkurznom konaní. Vieme, že sa potrebujete sústrediť na svoje podnikanie a mnohokrát...

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Jednoduchá spoločnosť na akcie by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od 1 eura.