Naši ľudia

VAŠA SPOKOJNOSŤ JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU

JUDr. Martin Galgoczy

Právnik, správca konkurznej podstaty

Martin je zakladateľom a konateľom spoločnosti EuroActa, s. r. o.. V súčasnosti sa okrem práce pre EuroActu venuje aj komunálnemu právu v pozícii právnika mesta Trebišov. Od roku 2011 pôsobí ako správca konkurznej podstaty v obvode Okresného súdu Košice I.