Zastupovanie v konkurznom konaní a konkurze

25.01.2018

Dovoľte nám osloviť Vás s ponukou služby zastupovanie veriteľa. Zaiste ste v poslednom čase z medií , či iných zdrojov prijali informácie o rastúcom počte osobných bankrotov alebo o "krachu" poisťovne Rapid life a.s.. Možno ste sa už stretli so situáciou, kedy ste dostali oznámenie o tom, že Váš dlžník bol oddlžený a vy si môžete prihlásiť svoje pohľadávky prostredníctvom prihlášky u správcu konkurznej podstaty. Radi Vám s Vašimi pohľadávkami pomôžeme, vyplníme za Vás prihlášku pohľadávky a v konkurznom konaní Vás zastúpime, aby ste na svojich právach neboli ukrátení.