Nová služba pre našich klientov

20.04.2017

Vážení klienti,

od 1. mája 2017 pre Vás spúštame unikátnu službu Monitoring dlžníkov. Vo vašej podnikateľskej praxi ste sa už zaiste stretli s prípadmi, kedy bol na Vášho dlžníka vyhlásený konkurz a vy ste sa to dozvedeli príliš neskoro a ostali ste ukratení na svojich právach v konkurznom konaní. Vieme, že sa potrebujete sústrediť na svoje podnikanie a mnohokrát Vám neostáva čas zaoberať sa skúmaním prípadnej insolvencie Vašich dlžníkov. Ponúkame Vám preto za mesačný poplatok službu, ktorá sa postará o Vašich dlžníkov a na dennej báze skontroluje, či na Vášho dlžníka nebol vyhlásený konkurz a v prípade, že áno, naša spoločnosť sa postará o uplatnenie Vašich práv v konkurznom konaní a následne Vás bude v tomto konaní zastupovať, aby Vám ostalo viac času pre Vaše podnikateľské aktivity.  Predpokladáme, že dopyt po takejto službe stúpne najmä po novele zákona o konkurze a reštruturalizácií a po úprave inštitútu osobného bankrotu, kedy sa očakávajú tisíce bankrotujúcich dlžníkov ročne, medzi týmito sa môže nachádzať práve aj Váš obchodný partner. Novela je účinná od 1. marca 2017. Na požiadanie Vám ochotne pripravíme cenovú ponuku.