Jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA)

24.12.2016

Jednoduchá spoločnosť na akcie by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od 1 eura.

JSA je možné zaradiť povahou medzi akciovú spoločnosť (možnosť existencie viacerých druhov akcií) a spoločnosť s ručením obmedzeným (jednoduchá organizačná štruktúra a nenáročnosť na vstupný kapitál). Vlastnícka štruktúra (akcionári) bude rovnako transparentná ako v prípade spol. s r. o., nebude verejnosti neprístupná tak, ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné.

Špecifickým inštitútom pre JSA sú tiež akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Všeobecne platí, že kapitálová spoločnosť v zásade nemôže upisovať vlastné akcie (aby sme sa nedostali do stavu, že spoločnosť sama seba "vlastní" a akcionárom sa takto vrátili vklady). JSA môže upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie za podmienok ustanovených zákonom.

JSA môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska organizačnej štruktúry je JSA tvorená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť. Bude tu teda valné zhromaždenie, či predstavenstvo. Dozorná rada tu však bude len fakultatívna.

Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude.

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2163